Domeny IDN

Internationalized Domain Name (skrót IDN) określa domenę internetową, w której użyte są diakrytyczne znaki narodowe, dla łatwiejszego zobrazowania są to „ogonki” w języku polskim: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź. NASK, jako pierwszy rejestr w Europie i jeden z pierwszych na świecie, daje możliwość rejestrowania domen IDN. Dzięki temu możemy posługiwać się normalnym brzemieniem nazw, mianowicie zamiast domeny typy lodka.pl, możliwe jest zastosowanie polskich znaków w nazwie, czyli łódka.pl Z czysto technicznego punktu widzenia, domeny IDN prezentują się w dwojaki sposób: postać unikodowa z „ogonkami” – zapisana za pomocą znaków Unikodu, czyli ze znakami diakrytycznymi, charakterystycznymi dla danego języka (np. żaba.pl), postać ASCII – przekodowana do znaków ASCII, rozpoczynająca się od prefiksu „xn--” i zawierająca tylko znaki alfabetu łacińskiego (np. xn--aba-22a.pl), w takiej postaci domena przechowywana jest w zasobach DNS (w plikach konfiguracyjnych serwerów DNS).